تنظیم اوراق حقوقی

تنظیم اوراق حقوقی

گاهی اوقات برای خیلی ها این حالت پیش می آید که یک درخواست رسمی و یا حقوقی را به یک ارگان یا اداره ارائه دهند و در نحوه تنظیم و تحریر آن با مشکل مواجه شده اند. بطور مثال تنظیم صلحنامه ، وکالتنامه ، شکوائیه ، دادخواست ، درخواست های حقوقی ، شکایت ساده ، شراکتنامه یا تفاهمنامه و یا حتی نامه های اداری که متون حقوقی دارند نیاز به داشتن اطلاعات حقوقی دارد و تنظیم اوراق حقوقی برای داشتن اثر خود باید توسط یک وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس و یا مشاور حقوقی انجام شود. جهت تنظیم وقت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری و تنظیم اوراق حقوقی با شماره های ذیل تماس بگیرید.

 

09128963121  –  09129401482