دفتر وکالت طلاق

دفتر وکالت طلاق

یکی از تخصص هایی که در دفتر وکالت طلاق وجود دارد این است که به صورت تخصصی از مشاوره تلفنی گرفته تا مشاوره حضوری و تنظیم وقت مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی طلاق است که از ابتدای کار تا پایان را که طلاق و گرفته حق و حقوق زن یا دفاع از حقوق مرد می باشد به صورت کامل ارائه خواهد شد. اینکه چه خدمات حقوقی به موکل در دفتر وکالت ارائه می شود بستگی به موضوع مشاوره دارد و اینکه موکلی که با دفتر وکالت تماس گرفته است چه خواسته ای دارد و باید وکیل مجرب خانم و آقا کدام یک را باید به وی پیشنهاد کند.

مواردی که یک وکیل می تواند در دفتر وکالت طلاق درباره اش خدمتی را ارئه دهد شامل موارد ذیل است.

طلاق یک طرفه

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف مرد

طلاق توافقی

استرداد جهیزیه

نفقه

مهریه

اجرت المثل

طلاق غیابی

و هر موردی که نیاز به وکیل و حضور در دفتر وکالت داشته باشدمی توانید از موسسه حقوقی درخواست نمایید. تماس بگیرید:

09128963121  —  09129401482 — 09129401481

وکیل خانواده

وکیل کیفری

وکیل ملکی

وکیل چک و وصول مطالبات

وکیل ارث