وکیل چک برگشتی تهران

وکیل چک برگشتی تهران

وقتی چک برگشت می خورد یعنی شخص صادر کننده چک به هر دلیلی نمی تواند یا نمی خواهد پرداخت چک را انجام دهند و یا تعهد خویش را در موعد مقرر انجام نداده است.  هر طرف از معامله باشد و متضرر شده اید میتوانید با داشتن وکیل و یا مشاور حقوقی راه حل گرفتن حق و حقوق خویش را بیابید. بطور مثال برای مطالبه وجه یا خسارت خویش یا دریافت خساراتی تاخیر در انجام کار یا تاخیر تادیه وجوه می توانید وکیل حقوقی یا کیفری داشته باشید.

یک وکیل چک برگشتی در تهران می تواند مواردی از قبیل مطالبه سفته , مطالبه چک , مطالبه وجه سفته و برات , استرداد چک وسند , ابطال سند در وجه حامل , وکیل اسناد تجاری و اوراق بهادار , وکیل چک ,  وکیل چک برگشتی , وکیل وصول چک , وکیل وصول مطالبات , وصول مطالبات چک , وکیل برای چک , وکیل سفته , وصول سفته , الزام به ثبت علامت تجاری , دعاوی متصدی حمل  ونقل , کپی رایت ,  مفقود شدن سند تجاری , محکومیت تضامنی اسناد تجاری  دستور موقت مبنی بر منع پرداخت وجه اسناد تجاری و مواردی از این دست را برایتان انجام دهد.

 برای داشتن وکیل چک برگشتی در استان تهران و البرز با و وصول مطالبات با شماره های دفتر تماس بگیرید.

09128963121

09129401481

وکیل چک و وصول مطالبات

وکیل چک

وکیل وصول مطالبات

وکیل سفته

وکیل چک برگشتی