وکیل کار و کارگر

وکیل کار و کارگر

 

با توجه به آمار و همچنین گذری در جامعه با توجه به مشکلات موجود همیشهاختلافات میان کارگر و کارفرما یا کارمن و کارفرما از جمله مشکلاتی است که پیشینه تاریخی دارد و به همین خاطر قانون گذار سعی بر این داشته است تا با تصويب قانون کار تلاش هایی در جهت اصلاح روابط حقوقی بین این دو قشر انجام دهد. ناگفته نماند وکیل کار و کارگری و یا کارفرمایی می تواند نقش مهمی در حل و فصل امور داشته باشد. همانطور که مشخص و روشن است قانون کار بیشتر در جهت حفظ حقوق کارگر و کارمند می باشد.

 

البته قانون برای اینکه کارفرما و یا صاحب کار در مقابل برخی کارگران و کارمندان سودجو متضرر نشوند یا عکس این قضیه اتفاق بیافتد قرارداد های مشخصی میان این دو با توجه به حضور یک وکیل رسمی دادگستری تنظیم می گردد. جهت استفاده از مشاوره های حقوقی کارگر و کارفرمایی و مواردی که یک شخص به عنوان کارمند یا کارفرما حضور داشته باشد می توانید از مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری مجرب خانم و آقا با حق الوکاله های منصفانه و مشاوره حقوقیکم هزینه استفاده نمایید و اگر لازم بود وکیل کار و کارگر را انتخاب نمایید تا پیگیر امور کاری شما باشد.