ادامه مطلب

وکیل ارث و ورثه

وکیل ارث و ورثه وکیل ارث و ورثه با توجه به قانون وصیت یک عقد است که بر دو نوع میباشد، وصیت عهدی و وصیت تملیکی. وصیت عهدی , بدین شکل است که به موجب وصیت ، انجام امری برعهده شخص دیگری گذاشته میشود که وصیت کننده را موصی و شخصی که باید وصیت را […]

ادامه مطلب

وکیل ارث

وکیل ارث   معمولا مرسوم است پس از فوت یک شخص بایستی اموال ملک ثروت و هر گونه اموال منقول و غیر منقول که از وی باقیمانده تعیین تکلیف شود و اگر هم هر گونه وصیتی از وی بجا مانده است به آن عمل شود. در هر صورت خیلی موارد باید پس از فوت انجام […]