وکیل تخلیه ملک

وکیل تخلیه ملک وکیل تخلیه ملک بر اساس قانون بیشتر دعاوی مربوط به اجاره ملک و املاک مسکونی اداری تجاری و صنعتی از جمله دعوای تخلیه عادی ملک ، تخلیه فوری ملک ، مطالبه امور معوقه در شورای حل اختلاف محل اقامت مستاجر قابل مطرح نمودن و رسیدگی است. دعوای تخلیه ملک به دو صورت […]