ادامه مطلب

وکیل ملکی

وکیل ملکی یکی از عواملی که داشتن وکیل ملکی را برای شما به عنوان مالکی یک ملک یا مستاجر یا موجر به یک الزام تبدیل می کند سوئ استفاده هایی است که به دلیل سود سرشار از معاملات و خرید فروش ملک و یا اجاره و استفاده هایی است که کلا از یک ملک مسکونی […]

ادامه مطلب

وکیل

وکیل در هر مجموعه حقوقی که در آنجا چندین وکیل مجرب خانم و آقا حضور دارند که هر کدام تخصص و تجربیات در پرونده ها و موضوعات خاصی را دارند تا با توجه به نیاز و مشکلی که برای موکل پیش آمده است شخص مشاور حقوقی و وکیل خاصی به وی پیشنهاد می گردد. در […]