وکیل حضانت غرب تهران

وکیل حضانت غرب تهران حتما بارها و بارها لغت حضانت را شنیده اید حضانت در واژه به معنای پروراندن می باشد که ریشه ی آن حضن می باشد و حضن هم به معنای پهلو گرفتن می باشد. اما حضانت در اصطلاح حقوقی به معنای سرپرستی و یا ولایتی است که بر کودک و یا دیوانه انجام […]