ادامه مطلب

وکیل حضانت غرب تهران

وکیل حضانت غرب تهران حتما بارها و بارها لغت حضانت را شنیده اید حضانت در واژه به معنای پروراندن می باشد که ریشه ی آن حضن می باشد و حضن هم به معنای پهلو گرفتن می باشد. اما حضانت در اصطلاح حقوقی به معنای سرپرستی و یا ولایتی است که بر کودک و یا دیوانه انجام […]

ادامه مطلب

وکیل خانواده خوب غرب تهران

وکیل خانواده خوب غرب تهران وکیل خانواده خوب از لحاظ لغوی خانواده مفهوم وسیع در فرهنگ ما دارد بنیان هر جامعه خانواده های آن جامعه است. در قانون مدنی ایران ریاست و مدیریت خانه و خانواده با مرد است و البته بیشترین تعهد نیز با این مسئولیت در هم آمیخته است. در هر خانواده هر […]