ادامه مطلب

وکیل طلاق از طرف زن

وکیل طلاق از طرف زن بر اساس قوانین مدنی و حقوقی خانواده، طلاق از حقوق مرد می باشد که می تواند به دلخواه خویش این حق را به زن بدهد. اما اینکه زن در چه شرایطی خواهد توانست از همسر خویش طلاق بگیرد؟ آیا راهکارهایی وجود دارد تا سالیان متمادی در راهرو دادگاهها بدنبال اثبات […]

ادامه مطلب

وکیل

وکیل در هر مجموعه حقوقی که در آنجا چندین وکیل مجرب خانم و آقا حضور دارند که هر کدام تخصص و تجربیات در پرونده ها و موضوعات خاصی را دارند تا با توجه به نیاز و مشکلی که برای موکل پیش آمده است شخص مشاور حقوقی و وکیل خاصی به وی پیشنهاد می گردد. در […]