وکیل ملکی در تهران

وکیل ملکی در تهران   مسئله انبوه سازی و ساخت و ساز در کلان شهرها به یک بحث همیشگی و مشکل تبدیل گشته است و در این بین اشخاص و افراد زیادی در چگونگی آن نقش دارند. در ابتدای امر فروشنده بعنوان پیش فروشنده یا صاحب ملک ، شخص خریدار بعنوان پیش خریدار و شهرداری […]