وکیل کیفری در صادقیه

وکیل کیفری در صادقیه وکیل کیفری در صادقیه خیانت در امانت قتل ضرب و جرح جعل اسناد استفاده از سند مجعول سرقت فروش مال غیر کلاهبرداری شامل دعاوی کیفری می باشند که وکیل کیفری با داشتن حق قانونی از سمت موکل خود می تواند در تمامی این دعاوی شرکت نماید.که هر دو طرف دعوا بر […]