چگونه مهریه ندهیم ؟

چگونه مهریه ندهیم ؟ چگونه مهریه ندهیم ؟ بر اساس قوانین مدنی و خانواده اگر زوج یا مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد باید کل مهریه ، نفقه ، اجرت المثل و نیمی از دارایی هی خویش را به زنش بدهد تا بتواند صیغه طلاق جاری شود. این روش راهی برای عدم سوء استفاده مرد […]