تنظیم شکوائیه

تنظیم شکوائیه

 

شکایت از یک یا چند شخص که مرتکب تخلف شده اند و عمل یا اعمالشان طبق قانون جرم شناخته شده و برایش مجازات تعیین شده شکوائیه نامیده می‌شود. بین شکوائیه و دادخواست تفاوت هایی وجود دارد که در این بخش به توضیح درباره تنظیم شکوائیه می پردازیم.

خصوصیات شکوائیه شامل موارد ذیل است:

شکوائیه را می توان برروی کاغذ معمولی نوشت و نیازی به فرم خاصی ندارد.

موارد الزامی در شکوائیه شامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم و جدا از تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا

قید میزان ضرر و زیان مالی وارد شده و قابل مطالبه

مشخصات و نشانی متشکی عنه یا مظنون

ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در محل

توجه داشته باشید که در تنظیم شکوائیه باید به موارد فوق دقت نمود. چنانچه نیاز به تنظیم شکوائیه دارید با شماره های ذیل تماس بگیرید.

 

09128963121  –  09129401482