مشاوره حقوقی رایگان

 

منظور از مشاوره حقوقی رایگان این است که شما با وکیل پایه یک دادگستری در مورد چند و چون پرونده و درصد موفقیت و عدم موفقیت و یا هزینه های حق الوکاله و اینکه آیا می تواند به این مورد ورود کند و کاری انجام دهد یا نه. در اصل مشاوره های کوتاه تلفنی به صورت رایگان هستند چرا که یک موکل باید به توانایی های یک وکیل واقف شود تا جذب وی شود و در مشاوره حضوری با وکیل تصمیم بگیرد که به آن وکیل خاص وکالت دهد تا پیگیر کارش شود. دقت اولیه در انتخاب وکیلی که کار شما را انجام می دهد همیشه موجب موفقیت شما خواهد شد چرا که اگر شخصی را انتخاب کنید و بعد از مدتی متوجه عدم توانایی های علمی و عملی آن شخص شوید خیلی شاید برایتان گران تمام شود. در هر صورت برای انتخاب وکیل باید از مشاوره حقوقی رایگان استفاده کرد آنهم از طریق تلفن که با تماس با شماره های ذیل امکان پذیر است.

 

02144263437

09129401482

09128963121

وکیل کیفری در تهران

وکیل متخصص ملکی

وکیل پایه یک خانم