وکالت

وکالت

در لغت وکالت به این معناست که شخص به یک فرد دیگر اجازه و اختیار دهد تا بتواند کاری را برایش انجام دهد و وکالت به صورت رسمی و غیر رسمی وجود دارد که شکل غیر رسمی آن به صورت شفاهی و یا کتبی بدون ثبت در جایی انجام می شود. وکالت در حالت رسمی هم به دو صورت است یکی وکالتنامه دفتر خانه ای است که وکیل نیازی نیست دوره خاصی را گذرانده باشد و یا از محلی اجازه وکالت داشته باشد. اما حالت دوم وکالت رسمی به شکلی است که یک وکیل رسمی وکالت را بر عهده میگیرد و کاری را برای موکل در قبال دریافت مبلغی انجام میدهد. برای داشتن وکیل رسمی پایه یک دادگستری با شماره های ذیل تماس بگیرید.

تلفن:      02144263437
موبایل:   09128963121    –   09129401482 (خارج از ساعت اداری)