وکیل ارث

وکیل ارث

 

معمولا مرسوم است پس از فوت یک شخص بایستی اموال ملک ثروت و هر گونه اموال منقول و غیر منقول که از وی باقیمانده تعیین تکلیف شود و اگر هم هر گونه وصیتی از وی بجا مانده است به آن عمل شود. در هر صورت خیلی موارد باید پس از فوت انجام شود و سریعا اقدامتی انجام شود. اعمال و کارهایی که پس از فوت شخص می توان به وکیل سپرد می تواند شامل موارد ذیل باشد:

تنظیم وصیتنامه , وکیل ارثیه , تنفیذ وصیتنامه , اثبات وصیت عهدی وتملیکی , ابطال وصیت نامه , تحویل موصی به , مهر موم و تحریر ترکه , اخذ ثمنیه اعیانی , قبول ورد ترکه , گواهی حصر وراثت , عزل وصی از وصایت , عدول از وصیت , عدول از ترکه , اخراج ثلث , مطالبه سهم الارث , ترکه اتباع خارجی , تقسیم ارث , تقسیم ترکه , وصیتنامه, مالیات بر ارث , وکیل ارث , وکیل ارثیه , تعیین امین اموال , وکیل ارث ,

که همه این مواردی که مشخص شد و هرگونه کاری که توسط وکیل ارث میتوان انجام داد قابل انجام توسط وکیل است. برای انجام کارهای مربوط به وکیل ارث و ورثه با شماره های زیر تماس بگیرید.

 

09128963121  —  09129401482