وکیل تخلیه ملک

وکیل تخلیه ملک

بر اساس قانون بیشتر دعاوی مربوط به اجاره ملک و املاک مسکونی اداری تجاری و صنعتی از جمله دعوای تخلیه عادی ملک ، تخلیه فوری ملک ، مطالبه امور معوقه در شورای حل اختلاف محل اقامت مستاجر قابل مطرح نمودن و رسیدگی است. دعوای تخلیه ملک به دو صورت عادی و فوری قابل مطرح کردن است. تخلیه عادی ملک زمانی است که مستاجر تخلف از شروط مندرج در قرارداد نموده بطور مثال مبلغ اجاره را پرداخت نکرده و یا شروط فسخ برای موجر در قرارداد گنجانده شده است که دراین صورت موجر می تواند با طرح دعوای تایید فسخ قرارداد اجاره و مطالبه اجاره های معوقه به میزان طلب اش در شورای حل اختلاف تقاضای رسیدگی نماید. که می توانید به وکیل تخلیه ملک بسپارید.

شکل دیگر دعوای تخلیه ملک تخلیه فوری زمانی است که این در صورتی است که موعد اجاره منقضی شده است اما مستاجر ملک را تخلیه نمی کند که دراین صورت با طرح دعوای تخلیه فوری در شورای حل اختلاف محل سکونت مستاجر و در زمانی سریعتر و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میشود. در این حالت موجر باید ودیعه مستاجر را در زمان اجرای تخلیه به حساب سپرده دادگستری واریز کرده باشد. حال اگر موجر مطالباتی در خصوص اجاره ملک از مستاجر داشته باشد می تواند ودیعه را توقیف نماید. با این حال وکیل تخلیه ملک می تواند همه امور را بهتر به سر انجام برساند.

دفتر تهران 

تلفن: 02144062247   همراه: 09128963121  –  09129401482

 

وکیل مجرب خانم و آقا و وکیل پایه یک دادگستری برای امور حقوقی کیفری خانواده جزا چک سفته ملک و املاک و … در خدمت شما می باشد. وکیل تماس بگیرید.