وکیل طلاق

وکیل طلاق

زندگی مشترک گاهی اوقات به جایی می رسد که زوج و یا زوجه به نقطه ای می رسند که دیگر حاضر به ادامه زندگی نیستند و بنا به هر دلیلی نیاز به وکیل طلاق دارند تا بتوانند به نتیجه ای مطلوب برسند. نتیجه ای که هر یک از طرفین زن یا مرد میتوانند برای پیگیری روند مسیر طلاق برای خود وکیل طلاق انتخاب کنند و در هر شهر یا استانی باشند برای بررسی پرونده وکیل استخدام کنند. در این میان سوالاتی به ذهن زن یا مرد خطور میکند که برخی موارد را اینجا عنوان میکنیم.

بطور مثالآیا وکیل طلاق می تواند جلسه یا جلسات مشاوره را به جای زوج و زوجه شرکت کند؟ یا اینکه  صیغه طلاق بدون حضور زن و مرد توسط وکیل قابل جاری شدن است یا نه؟ طلاق توافقی به چه صورت است؟ چه روش هایی برای طلاق وجود دارد؟ آیا حقوق زن یا مرد در زمان طلاق در نظر گرفته می شود؟ چه حق و حقوقی برای زن و مرد وجود دارد ؟ همه این پرسش ها به ذهن افرادی که به دنبال طلاق و وکیل طلاق هستند وجود دارد.

 

 

لیست وکلای غرب تهران

وکیل غرب تهران

وکیل خانواده در صادقیه