وکیل متخصص قرارداد

وکیل متخصص قرارداد

به همه افرادی که نیاز به انواع قراردادها دارند توصیه میشود از وکیل متخصص قرارداد جهت تنظیم قرارداد کمک بگیرند و حداقل کاری که نیاز است انجام دهند اینکه یک مشاوره حضوری یا تلفنی از وکیل دادگستری بابت مشاوره حقوقی قرارداد استفاده کنند تا در مواردی که اطلاع یا علمی بر مفاد قرارداد ندارند برای ایشان دردسر ساز نشود.

قطعا بدون مشورت با یک وکیل متخصص قرارداد نمی توان یک قرارداد خوب تنظیم کرد یا امضای یک همچنین تفاهمی منجر به مشکلات متعدد و فراوانی در بین راه یا در انتهای کار مشود. بطور مثال اگر خریدار یا فروشنده ای بدون آگاهی بر متن قرارداد تنظیمی آنرا امضا کند و تعهداتی را بر وی تحمیل کنند نمی تواند از حق خویش در محاکم قضایی دفاع نماید.

وکیل در غرب تهران

نمونه هایی از عناوین قراردادها در پایین آمده است که وکیل مجموعه می توانند مشاوره حقوقی آنها یا تنظیم بر اساس مفاد و اطلاعات اولیه از طرف شما تنظیم کنند. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

گروه وکلای صادق

02144062247    09129401482   09128963121

 تنظیم قرارداد عمرانی

تنظیم قرارداد کار

تنظیم قرارداد حقوقی

تنظیم قرارداد تجاری

تنظیم قرارداد ساخت و ساز

تنظیم قرارداد مشارکت مدنی

تنظیم قرارداد مبایعه نامه

تنظیم قرارداد  قولنامه

تنظیم قرارداد پیمانکاری

تنظیم قرارداد سرمایه گذاری

تنظیم قرارداد بانکی

تنظیم قرارداد مدنی

تنظیم قرارداد شراکت

تنظیم قرارداد تفاهم نامه

تنظیم قرارداد همکاری

تنظیم قرارداد اختیار معامله

تنظیم قرارداد خرید و فروش زمین

تنظیم قرارداد پیش فروش

تنظیم قرارداد خرید و فروش کالا

02144062247   09128963121   09129401482