وکیل

وکیل

در هر مجموعه حقوقی که در آنجا چندین وکیل مجرب خانم و آقا حضور دارند که هر کدام تخصص و تجربیات در پرونده ها و موضوعات خاصی را دارند تا با توجه به نیاز و مشکلی که برای موکل پیش آمده است شخص مشاور حقوقی و وکیل خاصی به وی پیشنهاد می گردد. در ابتدای کار که شما با شماره های دفتر تماس بگیرید مستقیما با وکیل یا با مشاوره حقوقی صحبت های اولیه را انجام خواهند داد و پس از آن در صورت لزوم قرا مشاوره حضوری تنظیم می شود و وکیل مربوط به پرونده با بررسی های پرونده ادله و مستندات و مدارک موجود بهترین مشاوره ارائه می گردد در صورت تمایل و توافق با وکیل قرارداد و وکالت منعقد می گردد.

موضوعات و تخصص هایی که توسط وکیل دادگستری پایه یک در موسسه حقوقی ارائه میشود شامل موارد ذیل است:

  • وکیل حقوقی
  • وکیل کیفری
  • وکیل خانواده و طلاق
  • وکیل ملکی و املاک
  • وکیل ثبتی (ثبت اسناد و ثبت احوال)
  • وکیل تنظیم قرارداد ها و دفاع از آنها
  • تنظیم لایحه ، شکوائیه ، دادخواست ، درخواست های حققوقی ، صلحنامه و …
  • بررسی و مطالعه پرونده
  • و دهها موضوع و خدمات حقوقی دیگر

از ابتدا تا پایان کار همه خدماتی که ارائه میگردد توسط وکیل پایه یک دادگستری در محل دفتر ارائه می گردد. هر شخص حقیقی و حقوقی که مشکل و سوال حقوقی داشته باشد و نیازی به حضور در دفتر وکالت داشته باشد می تواند ابتدا با شماره های دفتر وکیل تماس بگیرد و پس از روال اداری موسسه در دفتر حاضر شوند تا بتوانیم خدمات حقوقی را به ایشان ارائه دهیم.