وکیل

وکیل در هر مجموعه حقوقی که در آنجا چندین وکیل مجرب خانم و آقا حضور دارند که هر کدام تخصص و تجربیات در پرونده ها و موضوعات خاصی را دارند تا با توجه به نیاز و مشکلی که برای موکل پیش آمده است شخص مشاور حقوقی و وکیل خاصی به وی پیشنهاد می گردد. در […]