ادامه مطلب

وکیل کار و کارگری

وکیل کار و کارگری   در رابطه کارگر کارفرمایی یا کارمندی گاهی اوقات مشکلاتی به وجود می آید که در خیلی موارد قابل حل با مذاکره و حل و فصل توسط طرفین نمی باشد و کار به شورای حل اختلاف و دادگاه یا دادسرا می شود که به دلیل مشغله کاری کارفرما یا کارمند و […]

ادامه مطلب

وکیل چک و وصول مطالبات

وکیل چک و وصول مطالبات در مواردی در تجارت پیش می آید که طرفین به هر دلیلی توانایی انجام تعهدات خویش را ندارند و نمی توانند بطور مثال پرداخت چک را انجام دهند و یا شخصی که در ازای دریافت مبلغ تعهد به انجام کاری شده است آن کار را یا انجام نداده یا در […]

ادامه مطلب

وکیل ارث

وکیل ارث   معمولا مرسوم است پس از فوت یک شخص بایستی اموال ملک ثروت و هر گونه اموال منقول و غیر منقول که از وی باقیمانده تعیین تکلیف شود و اگر هم هر گونه وصیتی از وی بجا مانده است به آن عمل شود. در هر صورت خیلی موارد باید پس از فوت انجام […]

ادامه مطلب

وکیل کیفری

وکیل کیفری برای پیگیری و گرفتن نتیجه مطلوب پرونده های کیفری معمولا داشتن وکیل کیفری لازم و ضروری است و نمی توان به صورت عادی و س خود کارهای مربوط به آنرا انجام دهیم. از ابتدا تا پایان پرونده در محاکم قضایی دقت در کار باید رعایت گردد و از مشاوره حقوقی وکیل کیفری استفاده […]