ادامه مطلب

وکیل خانواده خوب غرب تهران

وکیل خانواده خوب غرب تهران وکیل خانواده خوب از لحاظ لغوی خانواده مفهوم وسیع در فرهنگ ما دارد بنیان هر جامعه خانواده های آن جامعه است. در قانون مدنی ایران ریاست و مدیریت خانه و خانواده با مرد است و البته بیشترین تعهد نیز با این مسئولیت در هم آمیخته است. در هر خانواده هر […]

ادامه مطلب

وکیل ديه صادقیه تهران

وکیل ديه وکیل ديه از لحاظ لغوی ديه به مالی گفته می شود که به عوض جنایت و خسارت بر عضو یا نفس از طرف مقصر یا شخص ماذون پرداخت می گردد که بر نوع تقسیم می شود که شامل ديه مقدر و دیه غیر مقدر است. توضیح ديه مقدر این است که میزان و […]

ادامه مطلب

وکیل برای اعسار غرب تهران

وکیل برای اعسار غرب تهران وکیل برای اعسار آیا راهی وجود دارد که به دلیل بدهی مالی به زندان نرویم؟ در گذشته و قبل از تصویب قانون اعسار هرگاه شخصی در دادگاه محکوم به پرداخت بدهی خویش می شد و آن زمان به هر دلیلی توانایی پرداخت را نداشت به تقاضای محکوم له به زندان […]

ادامه مطلب

وکیل تصادفات

وکیل تصادفات وکیل تصادفات معمولا زمانی که یک تصادف رانندگی به وجود می آید طرفین که وسیله نقلیه آنها با هم برخورد کرده است با توجه به عدم آگاهی از قوانین اعمال و حرکاتی را انجام می دهند که موجبات ورو خسارت به همدیگر را به وجود می آورند که باعث اختلافات بیشتر هم گاها […]