ادامه مطلب

وکیل در شمال تهران

وکیل در شمال تهران وکیل در شمال تهران اگر بخواهیم مناطق 1و 2 و 3  و 4 و 6 و 7 و 10 و 11 را جزء مناطق شمال تهران محاسبه کنیم  موکلین عزیز که در این مناطق یا منطقه نزدیک آنها ساکن هستند و یا محل کارشان  آنجاست و به دنبال وکیل پایه یک […]

ادامه مطلب

وکیل در جنوب تهران

وکیل در جنوب تهران وکیل در جنوب تهران با توجه به وضعیت ترافیک و شلوغی که در شهر تهران وجود دارد دسته بندی برای مناطق تهران انجام داده ایم که چند منطقه را جز جنوب تهران قرار دادیم که مناطق 16 و 17 و 18 و 19 و 20 می باشد.  این دسته بندی در […]

ادامه مطلب

وکیل در جنت آباد

وکیل در جنت آباد  واژه وکیل یک لغت عربیست که ریشه ی لغت وکیل وکل می باشد چون به آن شخص کاری واگذار می شود به همین دلیل این واژه وکیل نام گرفته است که همان حالت توکل را دارد بدین معنا که به کسی به غیراز خودت اعتماد کنی و انجام امور خویش را […]

ادامه مطلب

وکیل در پونک

وکیل در پونک  وکالت؟وکیل؟موکل به چه معنا هستن؟ معنی لغوی وکالت تفویض و واگذار نمودن می باشد. زمانی که یک نفر برای انجام امور خود در زمینه های مختلف حتی حقوقی شخص دیگری را وکیل خود قرار دهد این امر به معنی وکالت است که در قانون مدنی 656 به این شکل معنی شده است.بر […]