وکیل طلاق از طرف زوجه

وکیل طلاق از طرف زوجه (زن)   بر اساس قانون طلاق یک حق یک طرفه است که درقانون مدنی به مرد خانواده یعنی زوج داده شده است. حالا اگر زن زوجه به هر دلیلی نخواهد به زندگی مشترک و زناشویی با زوج همسرش ادامه بدهد ابتدا به ساکن یا باید با توافق با مرد از […]